Kalendari: AM15: 155x100 mm, lijepljen u trougao
Način štampe:
Papir:
Štampa:
Obim:
Predlist/zalist:
Vrste i količine
Izaberite termin izrade
Cijena zajedno
Neto: 20,00
+ 22 % PDV: 4,40

EUR = 24,40