Uslovi kupovine

Ovim se pravilima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke kao i reklamacija proizvoda koji su ponuđeni na stranicama ovog sajta. DOT doo Internet stranice mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez naknada za korištenje, a prema sljedećim uslovima i pravilima. Prodavac je DOT. doo a kupac je korisnik ovih stranica koji popuni narudžbu, pošalje je prodavacu i izvrši plaćanje putem kreditnih kartica ili pouzećem.

NARUČIVANJE

Kupac naručuje proizvod ili proizvode putem elektronske narudžbe.

Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje narudžbu.

Sve cijene izražene su u EURIMA, sa jasno naglašenim PDV-om. Konverzija iz drugih valuta se obavlja po kursu Vize i MasterCarda na dan transakcije. 

Roba se naručuje smještanjam istog u košaricu. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere i potvrdi način plaćanja.

PLAĆANJE

Naručeni proizvodi ili usluge plaćaju se online jednom od kreditnih i debitnih kartica: MasterCard®, Maestro®  ili Visa. 

Prodavač se obvezuje poslati pošiljku kupcu onoga trenutka kada primi potvrdu kojom se odobrava online transakcija. Nakon primanja te potvrde prodavac se obvezuje poslati pošiljku u zadatom roku.

ISPORUKA

Naručeni proizvodi pakuju se tako da prilikom običnog rukovanja ne budu oštećeni. Prilikom preuzimanja kupac je dužan provjeriti stanje pošiljke. Eventualno kašnjenje ili oštećenje pošiljke obavezno prijavite kako bi se utvrdilo odgovorno lice i nadoknadili troškovi.

Ako kupac ne primi robu, ili obaviještenje o isporuci, nakon što je poslata u očekivanom vremenu, kupac ima pravo o tome obavijestiti prodaca kako bi se poduzele radnje pronalaska pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka.

Ako kupac odbije primiti robu koju je naručio prodavac ima pravo tražiti od kupca nadoknadu svih troškova koji su vezani za isporuku.

Prodavac se obvezuje poslati pošiljku kupcu onoga trenutka kada zaprimi potvrdu kojom je odobrena online transakcija. Nakon prijema te potvrde prodac se obvezuje poslati pošiljku shodno izabranoj opciji "Termin izrade".

Nakon što dostavljač koji vrši dostavu preuzme pošiljku od strane prodavca, prodavac više nije odgovoran za dalji tok isporuke i eventualna kašnjenja.

REKLAMACIJE

Prodac se obvezuje isporučiti proizvod koji je tehnički ispravan te odgovara opisu proizvoda navedenom na www.dotprint.me Slika koja ilustruje proizvod na stranici našeg sajta ne mora odgovarati stvarnom izgledu proizvoda te kupac nema pravo reklamacije po ovom pitanju. Reklamacije se primaju 3 dana od dospijeća pošiljke. Ukoliko je reklamacija opravdana Prodavac se obavezuje izdati novi proizvod.

ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA

Shodno Zakonu o primjeni propisa kojima se uređuje zaštita prava intelektualne svojine i Zakonu o autorskim i srodnim pravim naručilac posla snosi svu odgovornost za izrađeni materijal u pogledu zaštite autorskih prava.

OSTALO

Naša kompanija ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve posledice korišćenja ovog sajta i njegovog sadržaja. Kompanija takođe ne preuzima nikakvu odgovornost za posledice prouzrokovane informacijama koje se nalaze na ovom sajtu. Posjetioci mogu sadržaj sajta da koriste isključivo za lične i nekomercijalne svrhe.

Naša online prodavnica nudi štampani materijal u digitalnoj i ofset tehnologiji i grafički dizajn. Online prodavnica je otvorena 24 sata dnevno, svakog dana u nedelji. Nakon registracije i dodjele ugovora kupac-klijent od e-pošta dobija obaveštenje o prihvatanju ugovora. Ona navodi naručene proizvode i količine koje je kupac izabrao. Informacije o statusu i sadržaju ugovora su uvijek dostupne kupcu u online prodavnici u Vašem nalogu. Kupoprodajni ugovor između kompanije i potrošača smatra se zaključenim u trenutku potvrde naloga (sistem vam automatski šalje e-poruku o statusu ugovora).