Pozivnice: A4 210 x 296 mm, zatvoren (A5) 148x210 mm - V savijanje
Način štampe:
Papir:
Štampa:
Plastifikacija:
Savijanje:
Izaberi kovertu:
Vrste i količine
Izaberite termin izrade
Cijena zajedno
Neto: 20,00
+ 22 % PDV: 4,40

EUR = 24,40