A4: 210 x 297 mm, otvoren 420 x 297mm
Način štampe:
Papir:
Štampa:
Broj strana:
Plastifikacija:
Povez:
Vrste i količine
Izaberite termin izrade
Cijena zajedno
Neto: 20,00
+ 22 % PDV: 4,40

EUR = 24,40