Jelovnici: A4: 297x210 mm, zatvoren 99x210 mm - C savijanje
Način štampe:
Papir:
Štampa:
Plastifikacija:
Savijanje:
Vrste i količine
Izaberite termin izrade
Cijena zajedno
Neto: 20,00
+ 22 % PDV: 4,40

EUR = 24,40